Opknapbeurt 2015

Tijdens de herinrichting van parkgebied ‘t Brook hebben visvijver en omgeving in 2015 een grondige opknapbeurt gekregen.

Zo werd de visvijver uitgebaggerd, is er nieuwe oeverbeschoeiing aangebracht, werden de wandelpaden verlegd en zijn er twee visvlonders geplaatst.


Goed bereikbare visvlonders...